Logotyp

Broschyrer

    


Tid >>


     Impulssystem 

     Tidkodssystem 

     NTP-ur 

     Analoga WiFi ur

     Trådlösa system 

     Fristående ur 

     Marina ur

     Tidshjälpmedel

     


Sport >>


     Resultattavlor 

     Fotboll/Bandy
     Övrigt

 


Infotavlor >>Broschyrer 


 

Företagsinformation

SE102B - Company tradition and trade
    

Certifikat

AAA - Diamant (2015)
ISO (2015-2018)

TransQ (2015-2016)

FIBA (2015-2016)

   

Generellt

S109B - TidFolder

S15-2809 - SportFolder
S07-2353A - Display

 

 

Broschyrer - Tid


                                                                                                                       Upp ^

S101G - Principschema

S103C - Allmän Beskrivning Tidsystem

  

Impulssystem

     

Huvudur

S546A - Huvudur WDP-Q-MINI / WDP-Y-MINI

S594A - Huvudur i QW-Time III serien

E255B - MiniCentral

S251A - Världshuvudur WDP-WT QW3 
S300A - Huvudur WDP-C

S254A - GPS-mottagare
S543C - Impulsförstärkare

S590A - Ethernetmodul ETH-QW3 (Option)

 

Tidcentral

S6000A - Översikt ProLine

S6074B - Systemöversikt Buss 
S6075B - Systemöversikt Moduler

 

S6051C - Tidbasmodul (PL-TB)

S6077B - Synkroniseringsingång (PL-SYNC)

S6052D - Ethernet LAN kommunikationsmodul (PL-ETH)

S6093A - Ingångsförstärkarmodul (PL-IMP IN)

S6054C - Impulsförstärkarmodul (PL-IMP)

S6092A - Mätmodul (PL-MEAS)

S6058C - Strömförsörjningsmodul (PL-ACDC)

S6057B - Batterimodul (PL-BATT)

S6053A - Reläutgångsmodul (PL-Y8)

S6068A - Seriell Kommunikationsmodul RS-232 & RS-485 (PL-RS)

S6060B - Seriell Kommunikationsmodul RS-232 (PL-RS232)

E6062E - IRIG-B Modul (PL-IRIGB)
E6095A - Pulsutgångsmodul (PL-PULSE)

S6101B - Fiberutgångsmodul (PL-OPTO)

E6090B - Frekvensingångsmodul (PL-FREQ)

S6069A - Reservgångsmodul 20Ah/24V (PL-BATT-20Ah)

S6076B - Åskskydd

S6073B - Strömförsörjningsmodul (PL-DC/DC)
S6078A - Modemförsörjningsmodul (PL-PS02)
S6091A - Strömförsörjningsmodul (PL-DC)
S6059C - Rack 19Tum  

 

Analoga ur

S9060A - Sekundärur inomhus plast 230-400mm - Nya konceptet

S9067A - Sekundärur inomhus aluminium 230-400mm - Nya konceptet

S9068A - Sekundärur med Svepsekund 230-400mm - Nya konceptet

S403F - Sekundärur utomhus 400-900mm

S458A - Sekundärur 600-900 LED-belysning

S490B - Skyddskupol / Bollskydd

S419D - Horizon

S435A - 4-sidiga Sekundärur

08026600 - Instrumentur

08462700 - Skyddsklassat ur LED

 

Dekorativa ur

S401G - Dekorativa ur

 

Digitalur

S434B - Lumex 5-7-12

S478A - Lumex 15-19-25-30-45

S422D - AUREA 
S429A-S Aurea Alpha
S485A - Lumex 5s DATE

S421C - Circle Line

S491 - OP ur

S484A - Digitalt Panelur

 

Tid/Temperatur

S482A - Tid/Temperatur LED15-45

 

Världstidsur

S437B - Världstidsur

 

Fasad/Kundanpassade

S311B - Motorverk LMV
GMV-S.- Motorverk GMV

 

 

 

Tidkodsystem

 

Huvudur

S594A - Huvudur i QW-Time III serien

S254A - GPS-mottagare
S543C - Impulsförstärkare
S590A - Ethernetmodul ETH-QW3 (Option)

S251A - Världshuvudur WDP-WT QW3 

 

Analoga ur

S9061A - Tidkodur inomhus plast 230-400mm - Nya konceptet

S419D - Horizon
S490B - Skyddskupol / Bollskydd

 

Digitalur

S434B - Lumex 5-7-12

S478A - Lumex 15-19-25-30-45

S422D - AUREA 
S430A - Aurea Alpha TC
S485A - Lumex 5s DATE
S421C - Circle Line
S484A - Digitalt Panelur

 

Tid/Temperatur

S482A - Tid/Temperatur LED15-45

 

Fasad/Kundanpassade

S311B - Motorverk LMV
GMV-S.- Motorverk GMV

 

 

 

NTP-ur

 

Huvudur

S594A - Huvudur i QW-Time III serien

S254A - GPS-mottagare
S590A - Ethernetmodul ETH-QW3 (Option)

 

Analoga ur

S9064A - NTP-PoE inomhusur 230-400mm - Nya konceptet

S446D - NTP+PoE/230V Utomhusur 400-900mm
S490B - Skyddskupol / Bollskydd

 

Digitalur

S434B - Lumex 5-7-12

S478A - Lumex 15-19-25-30-45

S422D - AUREA 
S429A-S Aurea Alpha
S485A - Lumex 5s DATE

S421C - Circle Line

S484A - Digitalt Panelur

 

Tid/Temperatur

S482A - Tid/Temperatur LED15-45

 

   

Analoga WiFi-ur

   

S9065A - WiFi Inomhusur 230-400mm - Nya konceptet

 

 

 

Trådlösa system

 

Huvudur - (Radiovåg 869.525MHz)

S598A - Trådlöst Huvudur WDP-WL

S596B - Sändare-Repeater

S254A - GPS-mottagare
S597C - Trådlös Reläbox

 

Analoga ur - (Radiovåg 869.525MHz)

S445A - Trådlösa Inomhusur 230-400mm
S449A - Trådlösa Utomhusur 400-900mm
S490B - Skyddskupol / Bollskydd

 

Digitalur - (Radiovåg 869.525MHz)

S434B - Lumex 5-7-12

S422D - AUREA

 

 

 

Fristående ur

 

S455C - GPS-ur 400-900mm
S9062A - Quartzur 230-400mm - Nya konceptet

S456C - Quartzur 400-900mm
S490B - Skyddskupol / Bollskydd

 

Tid/Temperatur

S482A - Tid/Temperatur LED15-45

 

 

 

Marina ur

 

E350C - Marint Huvudur

 

 

 

Tidshjälpmedel

 

S203I - Datablad Timstock

 

1724sv03 - Bruksanvisning Timstock 119610-00
1725sv04 - Bruksanvisning Timstock 119611-00
1726sv04 - Bruksanvisning Timstock 119612-00
1727sv04 - Bruksanvisning Timstock 119613-00
1880sv04 - Bruksanvisning Timstock 119620-00
1881sv04 - Bruksanvisning Timstock 119621-00
1882sv04 - Bruksanvisning Timstock 119622-00
1883sv04 - Bruksanvisning Timstock 119623-00
1919sv02 - Bruksanvisning Timstock 119628-00
1942sv04 - Bruksanvisning Timstock 119622-11
1943sv04 - Bruksanvisning Timstock 119620-11
1951sv04 - Bruksanvisning Timstock 119623-11
1965sv01 - Bruksanvisning Timstock 119630-00 

 

1886sv02 - Bruksanvisning Nyckelband 119607-00
1890sv02 - Bruksanvisning Skyddsväska 119608-00

   

    

    

Broschyrer - Sport


                                                                                                                       Upp ^

 

Resultattavlor

 

Basic LED140

S848D - Teknisk beskrivning BASIC LED140
S869B - Resultattavla BASIC LED140

 

S867A - Manöverapparat BASIC LED140 RADIO
S871A - Manöverapparat BASIC LED140 TRÅD

 

S875B - BASIC Skottklocka TRÅD
S876A - BASIC Skottklocka RADIO

 

 

Basic LED190

S868A - Resultattavla BASIC LED190 / LED250

S8720A - Resultattavla BASIC LED190 Multisport / Ishockey
S8721A - Resultattavla BASIC LED190 Ishockey
S8722A - Resultattavla BASIC LED190 Ishockey med skotträkning

 

S879B - Manöverapparat BASIC TRÅD
S880A - Manöverapparat BASIC RADIO

 

S873A - Tilläggsmodul Utvisning BASIC LED190 Multi
S874A - Tilläggsmodul Utvisning BASIC LED190

S877A - Tilläggsmodul Individuell foul BASIC LED190

 

S875B - BASIC Skottklockor TRÅD
S876A - BASIC Skottklockor RADIO

 

 

Basic LED250

S868A - Resultattavla BASIC LED190 / LED250

S8630A - Resultattavla BASIC LED250 Multisport / Ishockey
S8631A - Resultattavla BASIC LED250 Ishockey
S8632A - Resultattavla BASIC LED250 Ishockey med skotträkning

 

S879B - Manöverapparat BASIC TRÅD
S880A - Manöverapparat BASIC RADIO

 

S883A - Tilläggsmodul Utvisning BASIC LED250 Multi
S884A - Tilläggsmodul Utvisning BASIC LED250

S887A - Tilläggsmodul Individuell foul BASIC LED250

S902A - Tilläggsmodul Individuell foul med mål/spelare BASIC LED250
S903A - Tilläggsmodul Individuell foul med spelarnr BASIC LED250
S904A - Tilläggsmodul Individuell foul med nr & mål/spelare BASIC LED250

 

S875B - BASIC Skottklockor TRÅD
S876A - BASIC Skottklockor RADIO
S885A - BASIC Skottklockor FIBA TRÅD
S886A - BASIC Skottklockor FIBA RADIO
S888A - BASIC Skottklockor FIBA korgmontage TRÅD
S889A - BASIC Skottklockor FIBA korgmontage RADIO

 

 

LED300

S855A - Resultattavla LED300
S856B - Resultattavla LED300A
S857B - Resultattavla LED300 Multisport
S858B - Resultattavla LED300 Ishockey

 

S879B - Manöverapparat BASIC TRÅD
S880A - Manöverapparat BASIC RADIO

 

S905A - Tilläggsmodul Utvisning LED300 Multi
S906A - Tilläggsmodul Utvisning 3st / lag LED300 
S907A - Tilläggsmodul Individuell foul LED300
S908A - Tilläggsmodul Individuell foul med mål/spelare LED300
S909A - Tilläggsmodul Individuell foul med spelarnr LED300
S910A - Tilläggsmodul Individuell foul med nr & mål/spelare LED300
S911A - Tilläggsmodul Individuell foul med siffror LED300
S912A - Tilläggsmodul Namnmodul LED300

 

S885A - BASIC Skottklockor FIBA TRÅD
S886A - BASIC Skottklockor FIBA RADIO
S888A - BASIC Skottklockor FIBA korgmontage TRÅD
S889A - BASIC Skottklockor FIBA korgmontage RADIO

 

 

EM/LED

S632B - Resultattavla M1 Grundmodul - EM
S633B - Resultattavla M1A Grundmodul - EM
S634C - Resultattavla M1B Grundmodul - EM

S648A - Resultattavla M1C Grundmodul - EM

 

S639B - Tilläggsmodul M2 Utvisning - EM
S640B - Tilläggsmodul M3 Lagfoul - EM
S641C - Tilläggsmodul M4 24/35 sek regel - EM

S647C - Tilläggsmodul M4 24 sek regel FIBA - EM
S642B - Tilläggsmodul M5 Setindikering - EM
S643B - Tilläggsmodul M6 Resultat andra matcher - EM
S644B - Tilläggsmodul M7 Individuell foul - EM
S646D - Tilläggsmodul M9 Analog klockmodul

 

S825B - Resultattavla M1 Grundmodul - LED

S837C - Resultattavla M1A Grundmodul - LED
S844A - Resultattavla M1C Grundmodul - LED
S847A - Resultattavla M1B Grundmodul - LED

 

S826B - Tilläggsmodul M2 Utvisning - LED
S827B - Tilläggsmodul M3 Lagfoul - LED

S833B - Tilläggsmodul M4 24 sek regel FIBA - LED
S828B - Tilläggsmodul M4 24/35 sek regel - LED

S829B - Tilläggsmodul M5 Setindikering - LED
S831B - Tilläggsmodul M7 Individuell foul - LED

 

 

 

Fotboll/Bandy

 

Fotboll LED

S1100 - Resultattavla F1 Grundmodul - LED

S1101 - Tilläggsmodul F2 Resultat andra matcher - LED

S699C - Tilläggsmodul F3 Analog klockmodul
S913A - Översikt Resultatsystem - LED

 

 

Fotboll EM

S609E - Översikt Resultatsystem - EM 
S694E - Resultattavla F1 Grundmodul - EM
S697C - Tilläggsmodul F2 Resultat andra matcher - EM
S699C - Tilläggsmodul F3 Analog klockmodul

 

 

Fotboll/rugby

S914A - Resultattavla Fotboll/Bandy/Rugby

 

 

Fotboll F300

S894A - Resultattavla F300A / F300B

 

 

Analogt matchur

S615F - Analogt Fotbollsur

 

 

Reklam/sponsormoduler

S1002B - Informationstavla LED

 

 

 

Övrigt

 

Banträningsur

S614B - Banträningsur 600/900 enkelvisare/propeller 

 

 

    

    

Broschyrer - Infotavlor


                                                                                                                       Upp ^

Infotavlor
S07-2353A - Display
S701C - Siffermoduler
S1002B - Informationstavla LED

Copyright 2012 - Westerstrand Urfabrik AB - Tel. 0506-480 00 - Fax. 0506-480 51 -