Logotyp

Multisport

Basic LED140 >>

Basic LED190 >>

Basic LED250 >>

LED300 >>

Äldre EM/LED design >>

Home/ Tillbaka >>

Grundtavlor - Multisport basket vollyboll innebandy handboll ishockey inomhusfotboll


Basic LED190 - Multisport/Ishockey

Basic LED190 Multisport/ishockey är en grundmodul med en inbyggd utvisningstid/lag. Kan även kombineras med tilläggsmoduler.

>Broschyr
>Beskrivning
>Offert

Basic LED190 - Ishockey

Basic LED190 Ishockey är en grundmodul.
Kan även kombineras med tilläggsmoduler.

>Broschyr
>Beskrivning
>Offert

Basic LED190 - Ishockey-skott

Basic LED190 Ishockey-shot är en grundmodul som även visar skott på mål. Kan även kombineras med tilläggsmoduler.

>Broschyr
>Beskrivning
>Offert

Manöverapparat Basic


Manöverapparat - Tråd

Manöverapparat för trådbunden ansluning.
Förprogrammerat för 8-sporter.

>Broschyr
>Beskrivning
>Offert

Manöverapparat - Radio

Manöverapparat för trådlös kontroll av tavlan.
Förprogrammerad för 8-sporter.

>Broschyr
>Beskrivning
>Offert

Tilläggsmoduler att kombinera med grundtavlorna


Utvisning - Ishockey

Tilläggsmodul (1 tavla/lag) för att visa utvisningstid och spelarnummer för två utvisade spelare/lag.
Styrs från manöverenhet till grundmodulen.

>Broschyr
>Beskrivning
>Offert

Utvisning - Multisport

Tilläggsmodul (1 tavla/lag) för att visa utvisningstid och spelarnummer för två utvisade spelare / lag alternativt setresultat från 4 tidigare set.
Styrs från manöverenhet till grundmodulen.

>Broschyr
>Beskrivning
>Offert

Skottklockor - Tråd

Tilläggsmodul (1 tavla/lag) för att visa 14/24-sek. regeln i basket eller 35-sek regeln i vattenpolo. 
Styrs från handtag som ansluts i manöverenhet till grundmodulen.

>Broschyr
>Beskrivning
>Offert

Skottklockor - Radio

Tilläggsmodul (1 tavla/lag) för att visa 14/24-sek. regeln i basket eller 35-sek regeln i vattenpolo. 
Styrs från handtag som ansluts i manöverenhet till grundmodulen.

>Broschyr
>Beskrivning
>Offert

Individuell foul

Tilläggsmodul (1 tavla/lag) för att visa individuell foul i basket. 
Styrs från manöverenhet till grundmodulen.

>Broschyr
>Beskrivning
>Offert

Optioner

  • Batterienhet för radiostyrd manöverapparat
  • Radiomottagare för slav
  • Handtag start/stop
  • Handtag start/stop/signal
  • Extern siren
  • Audioutgång - för siren
  • PC-utgång
  • Måldomarlampor
  • Funktionär ur
  • LED-stripe
Copyright 2012 - Westerstrand Urfabrik AB - Tel. 0506-480 00 - Fax. 0506-480 51 -