Logotyp

Guide

Impulssystem >>

Intelligenta system TC >>

Intelligenta system NTP >>

Trådlösa tidsystem >>

Fristående ur >>

Läsbarhet/storlek >>

Tidshjälpmedel >>

Home/ Tillbaka >>

Intelligenta system (2-vägs) nätverksanslutna tidsystem NTP

Analoga ur typ NTP för Ethernet - Inom/utomhus Westerstrands analoga NTP-ur hämtar tiden från det lokala nätverkets tidserver. Automatisk tidskorrigering varje minut (inställbart) under normal drift. Möjlighet till övervakning och larmhantering via standardprotokoll. Vid ett ev. strömavbrott stannas uret tillfälligt och återställs automatiskt när spänningen återkommer.
Två olika strömförsörjningsalternativ:

230VAC

PoE, Power over Ethernet, RJ45 nätverkskontakten kombinerar strömmatning och data. Till PoE-versionen krävs en särskild nätverksswitch med PoE-utgång.

Teknisk information:
Konfigurering via webbläsare eller Telnet.
Stöd för DHCP option 42 för automatisk inställning av NTP-server adress.
Tidsynkronisering valbart mellan Unicast, Multicast eller Broadcast.
Om uret tappar kontakten med nätverkets tidserver fortsätter uret att gå på sin inbyggda tidbas.
När kontakten med tidservern återkommer synkroniseras urets tid mot nätverkets tidserver igen.
Uren har automatisk avkänning av visarläge.

Uren för inomhus montering levereras alltid med PoE anslutning.
Uren för utomhus montering levereras med 230 VAC eller PoE anslutning.


guide för investering i tidutrustning

Fortsätt till Trådlösa tidsystem >>

Copyright 2012 - Westerstrand Urfabrik AB - Tel. 0506-480 00 - Fax. 0506-480 51 -