Logotyp

Guide

Impulssystem >>

Intelligenta system TC >>

Intelligenta system NTP >>

Trådlösa tidsystem >>

Fristående ur >>

Läsbarhet/storlek>>

Tidshjälpmedel >>

Home/ Tillbaka >>

Tidshjälpmedel

guide för investering i tidutrustning

Timstock (visuell nedräkningstimer)
Timstocken gör det möjligt att förstå tid även om man inte kan uppfatta tiden som den traditionellt visas på klockor.

Timstocken åskådliggör tidsbegreppen som NÄR eller
HUR LÄNGE dagliga rutiner och förehavanden ska äga rum.Copyright 2012 - Westerstrand Urfabrik AB - Tel. 0506-480 00 - Fax. 0506-480 51 -