Logotyp

Guide

Impulssystem >>

Intelligenta system TC >>

Intelligenta system NTP >>

Trådlösa tidsystem >>

Fristående ur >>

Läsbarhet/storlek >>

Tidshjälpmedel >>

Home/ Tillbaka >>

Läsbarhet/storlek

Urens storlek är i första hand beroende på aktuellt läsavstånd.
Nedan anges riktvärden för analoga ur och digitalur. guide för investering i tidutrustning

Fortsätt till Tidshjälpmedel >>

Copyright 2012 - Westerstrand Urfabrik AB - Tel. 0506-480 00 - Fax. 0506-480 51 -