chevron-down chevron-right chevron-left chevron-down search lock sign-out sphere facebook-official facebook facebook-square linkedin linkedin-square linkedin2 google-plus-square twitter-square envelope envelope-o close quote-left download3
Svenska
Svenska

Information till våra kunder angående Corona

Vad vi gör för att bidra till minskad spridning av Covid-19

Med anledning av den aktuella situationen kring Coronaviruset Covid-19 följer vi aktuella rekommendationer och tar vårt samhällsansvar. Utöver detta har vi vidtagit ett antal åtgärder för att säkerställa att vi bidrar till att alla runt omkring oss känner sig trygga i sin relation till oss.

Produktion

Vår produktion är i gång som vanligt men situationen kan medföra förseningar och längre leveranstider än vanligt. Vi har satt upp rutiner som vi följer för att vi ska kunna fortsätta ha produktionen i gång och hålla nere leveranstiderna i möjligaste mån.

Resor, möten och events

Våra medarbetare har fått besked att vi rekommenderar dem att i så stor utsträckning som möjligt undvika personliga möten och istället använda digitala hjälpmedel i dialogen med dig som är kund och partner till oss.

Om du tycker att det är viktigt att vi besöker dig personligen så stämmer vi först av att båda parter är friska och därefter gör vi en riskbedömning av situationen som vi bedömer från fall till fall.

Hygien

Vi uppskattar om du som kommer i kontakt med oss försöker att hålla så god handhygien som du någonsin kan, återigen för allas säkerhet. Våra medarbetare har fått riktlinjer vad som gäller och vi säkerställer att de följer dem. Handsprit och möjligheter att tvätta händerna finns för våra medarbetare och eventuella besökare.

Vi hoppas att du förstår att det är för din och vår säkerhets skull.

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss är du alltid välkommen att höra av dig till oss på telefon: 0506-480 00 eller via e-post: info@westerstrand.se.

Uppdaterad 2020-05-12