chevron-down chevron-right chevron-left chevron-down search lock sign-out sphere facebook-official facebook facebook-square linkedin linkedin-square linkedin2 google-plus-square twitter-square envelope envelope-o close quote-left download3
Svenska
Svenska

InnoTrans 2018

Vi har just varit på den ledande internationella mässan för transportteknik i Berlin.

Vart annat år hålls mässan i Berlin. De fem kategorierna är järnvägsteknik, järnvägsinfrastruktur, kollektivtrafik, interiörer och tunnelkonstruktion.

En unik egenskap hos InnoTrans är dess utomhus- och spårutställningsområde, där allt från tankvagnar till höghastighetståg visas på 3 500 meter spår.

InnoTrans är organiserad av Messe Berlin och den trettonde InnoTrans kommer att äga rum den 22-25 september 2020.