chevron-down chevron-right chevron-left chevron-down search lock sign-out sphere facebook-official facebook facebook-square linkedin linkedin-square linkedin2 google-plus-square twitter-square envelope envelope-o close quote-left download3
Svenska
Svenska

Information om serviceuppdrag

Med anledning av situationen kring Coronaviruset Covid-19 följer vi aktuella rekommendationer och tar vårt samhällsansvar. Utöver detta har vi vidtagit ett antal åtgärder för att säkerställa att vi bidrar till att alla runt omkring oss känner sig trygga i sin relation till oss.

Vi undviker i så stor utsträckning som möjligt personliga möten och istället använder digitala hjälpmedel i dialogen med dig som är kund och partner till oss.

Detta har inneburit att vi inte kunnat hjälpa alla kunder på plats med montage, driftsättning och liknande serviceuppdrag som efterfrågas. Därför kommer vi nu erbjuda montage och driftsättning av diverse anläggningar eftersom behovet är påtagligt. Först stämmer vi av att båda parter är friska och därefter gör vi en riskbedömning av situationen som vi bedömer från fall till fall. Däremot kommer vi fortsätta att undvika skolor.

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss är du alltid välkommen att höra av dig på telefon: 0506-480 00 eller via e-post: info@westerstrand.se

Här ser ni bilder från vårt senaste montage i Håstaholmens sporthall, Huddiksvall