Logotyp
Home/ Tillbaka >>

WESTERSTRAND URFABRIK AB startade 1906 tillverkningen av ur för den svenska marknaden.

Idag utvecklar, marknadsför och tillverkar vi tidsystem och informationstavlor för användning inom offentlig kommunikation, industri, handel och sport. Mer än 60% av våra leveranser sker till utländska kunder. En betydande del av affärerna sker genom våra försäljningsbolag, N.V. Westerstrand Europe, Belgien och Lambert-Westerstrand S.A.R.L, Frankrike.

Produktion och huvudkontor är belägna i Töreboda. Personalstyrkan omfattar 75 personer.

Westerstrand har kunnandet och produkterna för projekt över hela världen.

WESTERSTRAND URFABRIK AB
Org.nr. 556028-8648
Postadress Box 133, 545 23 TÖREBODA
Tel. 0506 48000, Telefax 0506 48051
E-post
Hemsida www.westerstrand.se

Copyright 2012 - Westerstrand Urfabrik AB - Tel. 0506-480 00 - Fax. 0506-480 51 -