chevron-down chevron-right chevron-left chevron-down search lock sign-out sphere facebook-official facebook facebook-square linkedin linkedin-square linkedin2 google-plus-square twitter-square envelope envelope-o close quote-left download3
Svenska
Svenska
Vårt uppdrag

Renovera visare
Montage och driftsättning

Projekttid

2020

Fasadur

Lyrestad kyrka

I fabriken har vi renoverat visarna och försett dem med LED-belysning.
På plats har service monterat  ett nytt huvudur och styrning av timslag. Även nya motorverk (urverk) samt de renoverade visarna.

 

Ursprungliga stenkyrkan byggdes på medeltiden. Delar av dess norra vägg ingår i nuvarande kyrkobyggnad som uppfördes 1674. Ett kyrktorn byggdes till 1690 och på 1700-talet byggdes nuvarande sakristia.

I sin nuvarande form består kyrkan av ett stort, rektangulärt långhus med ett tresidigt kor i öster. Vid västra kortsidan finns ett smalare kyrktorn. Mitt på södra långsidan finns ett vapenhus och norr om koret en sakristia. Kyrkan har ett brant sadeltak täckt med träspån. Torntaket är täckt med kopparplåt. Ovanpå torntaket finns en sluten fyrsidig lanternin av trä, också täckt av kopparplåt. Lanterninen kröns med ett kors som troligen är av koppar. Kyrkans ytterväggar är spritputsade och vitmålade. Kyrkorummet är indelat i tre skepp och har innertak med kryssvalv av trä.