chevron-down chevron-right chevron-left chevron-down search lock sign-out sphere facebook-official facebook facebook-square linkedin linkedin-square linkedin2 google-plus-square twitter-square envelope envelope-o close quote-left download3
Svenska
Svenska

Fasadur

Tegelhagens skola

Westerstrand har tillverkat och monterat fasaduret på Tegelhagens skola i Sollentuna. Som urverk användes vårt motorverk GMV med specialanpassade visare och urtavla av runda urtaveltecken. Urets diameter är 2800mm och styrs från vårt huvudur.

Sollentuna växer, i både söder och norr ökar befolkningen och fler barn behöver skolplatser. Att bara bygga om och bygga till den gamla skolan bedömdes inte som en bra lösning och kommunen beslutade därför att ersätta den tidigare skolbyggnaden med en ny. Bygglov beviljades i oktober 2016 och den gamla skolbyggnaden revs under sommaren 2017 och gjorde plats för den nya skolbyggnaden som nu färdigställts. Skolan har nu en tydlig huvudentré, baksidan byggts bort och idrottshallen integrerats i byggnaden. För att barnen ska hålla reda på tiden valdes att även integrera Westerstrands fasadur i fasaden. För bästa kontrast valdes svarta visare och urtaveltecken.